Avskrivningsbeslut Hi3G - tillsyn signaleringssystem 7 - dnr 18-5045