Avskrivningsbeslut Utsikt Bredband AB - dnr 17-10214