Avskrivningsbeslut Telenor - tillsyn signaleringssystem 7 - dnr 18-5043