Avskrivningsbeslut Tele2 - dnr 19-7757

Tillsyn med anledning av integritetsincident rörande hemliga nummer.