Avskrivningsbeslut Kumbro Stadsnät AB - dnr 17-10213