Avskrivningsbeslut Halmstad Stadsnät AB - dnr 17-10216