Avskrivningsbeslut – Vilhelmina kommun dnr- 18-11787

2019-07-17

Post- och telestyrelsen (PTS) avskriver ärendet från vidare handläggning.

PTS utredning visar att Vilhelmina har publicerat information i Ledningskollen i enlighet med skyldigheten i 4 kap. 4 § första stycket 1-4 utbyggnadslagen. Av vad som framkommit i ärendet uppfyller kommunen därmed sina skyldigheter enligt utbyggnadslagen. Ärendet ska därför skrivas av.

Avskrivningsbeslut