Årlig tillsyn av inrapporterade incidenter inom driftsäkerhet och integritet 2018

PTS genomför årligen en planlagd tillsyn mot ett antal operatörer för att granska och följa upp föregående års inträffade integritetsincidenter samt störningar och avbrott av betydande omfattning.