Tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät

Den ekonomiska föreningen Engelnet i Fagersta ska få tillträde till energibolaget VB Energis kanalisation. Det har Post- och telestyrelsen (PTS) beslutat om i en tvistlösning.