Lycamobile - Föreläggande att inkomma med uppgifter - dnr 18-1613