Hi3G - föreläggande att upphöra med begränsning av dataroamingtjänst till nationellt bruk dnr 17-10403