Föreläggande vid vite mot Telia Company AB om villkor för operatörsbyten 16-7334