Beslut om avskrivning av tillsynsärende rörande allmänt tillgänglig information om priser och taxor - dnr 17-11920