Avskrivningsbeslut Tillsyn över säkerhetsarbete hos underleverantör - 17-5292

Tillsyn över säkerhetsarbete vid förläggning av verksamhet hos underleverantör samt hantering av återkommande incidenter av liknande karaktär.

Hi3G Access AB (Tre) har under en period av ca två år rapporterat in ett tjugotal integritetsincidenter till PTS gällande felleveranser av brev och paket hos en och samma underleverantör.