Avskrivningsbeslut integritet Telenor - dnr 18-1013