Avskrivningsbeslut integritet Tele 2 - dnr 18-1012