Avskrivningsbeslut integritet Com Hem - dnr 18-1011