Avskrivningsbeslut driftsäkerhet Telenor - dnr 18-1018