Avskrivningsbeslut driftsäkerhet Com Hem - dnr 18-1016