Avskrivningsbeslut - Tillsyn med anledning av sms-incident - Telenor - 16-2214