Avskrivningsbeslut - Tillsyn av bestämmelser om behandling av trafikuppgifter - Telia Company - dnr 13-12117