Telia Company - Avskrivning av tillsyn över skyddsåtgärder för behandlade uppgifter - Dnr16-11363

Tillsyn avseende vidtagande av tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av uppgifter som behandlas i samband med tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster; nu fråga om avskrivning.