Beslut gällande ansökan om undantag från krav på reservkraft - dnr 17-10785