Ändring av beslut om skyldigheter på marknaden för fast samtalsterminering - samtliga operatörer

Samtliga beslut avseende ändring av beslut om skyldigheter på marknaden för fast samtalsterminering