2018


7 maj 2018


3 maj 2018


19 april 2018


19 april 2018


16 mars 2018


16 mars 2018


Tillsyn av Hi3G Access AB:s avtalsvillkor avseende viss terminalutrustning.

13 mars 2018


Tillsyn avseende Telenor Sverige AB:s villkor för kontantkort vad gäller VoIP och internetdelning.

13 mars 2018


2 februari 2018


Huvudärende/Projektärende 17-8590.

29 januari 2018