Avskrivningsbeslut - Årlig tillsyn av integritetsincidenter 2016

PTS har avslutat sin årliga granskning av de incidenter som operatörerna rapporterat in till myndigheten under2016.

Avskrivningsbeslut: