Beslut om regler för att främja konkurrensen

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om konkurrensfrämjande reglering avseende marknaden för mobil samtalsterminering. PTS konkurrensfrämjande arbete syftar till att skapa goda valmöjligheter och konkurrenskraftiga priser för konsumenterna.

PTS beslut säkerställer att operatörer som terminerar samtal i sina mobilnät även fortsättningsvis ska släppa in samtalstrafik från andra operatörer, till ett pris som är baserat på kostnaderna. PTS beslut omfattar operatörerna Telia Company AB, Telenor Sverige AB, Hi3G Access AB, Netett Sverige AB, Tele2 Sverige AB, Mundio Mobile Sweden Limited, Lycamobile Sweden Limited, TDC Sverige AB, Götalandsnätet AB och Rewicom Scandinavia AB.

Det formella namnet på marknaden är Samtalsterminering i individuella mobiltelefonnät.

Högsta priser för mobil samtalsterminering

Sedan den 1 juli 2014 har PTS möjlighet att fastställa prisnivåer direkt i beslutet. De justerade högsta priserna för mobil samtalsterminering är baserade på kostnader som beräknats enligt kostnadsredovisningsmetoden LRIC.

  • Fr o m den 1 oktober 2016 – 30 juni 2017: 6,89 öre/minut.
  • 1 juli 2017 – 30 juni 2018: 6,43 öre/minut
  • 1 juli 2018 – fram till den tidpunkt då nya prisnivåer meddelas:  5,84 öre/minut.

För mer information:
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om PTS konkurrensfrämjande arbete

EU-kommissionen har bestämt att PTS och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna ska ta fram beslut om skyldigheter som operatörer med betydande marknadsinflytande ska följa.

Besluten bildar spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation, och syftar till att öka konkurrensen och därmed skapa goda valmöjligheter och konkurrenskraftiga priser för konsumenterna.

Besluten kungörelsedelges genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar. Informera gärna andra som berörs av detta.