Beslut om ändring av telefoninummerplanen avseende mobila bredbandstjänster