Avskrivningsbeslut - Wexnet tillsyn störning och avbrott - 14-12990