Avskrivningsbeslut - Årlig tillsyn integritet Telia - dnr 16-1327