Avskrivningsbeslut - Årlig tillsyn Hi3G- dnr 16-1282