Underrättelse-marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (3a)-dnr 14-5283