Beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur

2015-03-20
PTS har rättat redigeringsfel i skyldighetsbeslutet. Beslutet om självrättelse enligt 26 § förvaltningslagen har fattats av generaldirektören.