Beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för central t tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3b)