Avskrivningsbeslut TeliaSonera - Dnr 14-11117

Säkerhetsbrister i kundplacerad utrustning.