Avskrivningsbeslut TeliaSonera - dnr 13-12354

Tillsyn över behandling av uppgifter och inhämtande av samtycke.