Avskrivningsbeslut Telenor - dnr 15-4419

Årlig tillsyn incidentrapportering.