Avskrivningsbeslut Telenor - Dnr 14-11014

Säkerhetsbrister i kundplacerad utrustning.