Avskrivningsbeslut Telenor - dnr 13-12356

Tillsyn över behandling av uppgifter och inhämtande av samtycke.