Avskrivningsbeslut Tele2 - dnr 15-1627

Årlig tillsyn incidentrapportering.