Avskrivningsbeslut Tele2 - dnr 13-12355

Tillsyn över behandling av uppgifter och inhämtande av samtycke.