Avskrivningsbeslut Netett - dnr 13-12361

Tillsyn över behandling av uppgifter och inhämtande av samtycke.