Avskrivningsbeslut Hi3G - dnr 13-12358

Tillsyn över behandling av uppgifter och inhämtande av samtycke.