Avskrivningsbeslut ComHem - dnr 15-1713

Årlig tillsyn incidentrapportering.