Avskrivningsbeslut ComHem - 14-11073

Säkerhetsbrister i kundplacerad utrustning.