Avskrivningsbeslut Com Hem - dnr 13-12357

Tillsyn över behandling av uppgifter och inhämtande av samtycke.