Avskrivningsbeslut Cloud - dnr 13-12360

Tillsyn över behandling av uppgifter och inhämtande av samtycke.