Avskrivningsbeslut Bredband2 - dnr 13-12359

Tillsyn över behandling av uppgifter och inhämtande av samtycke.