Avskrivningsbeslut Bahnhof - dnr 13-12363

Tillsyn över behandling av uppgifter och inhämtande av samtycke.