Avskrivningsbeslut - TeliaSonera dnr 14-4493

TeliaSonera tagit fram en rutin för operatörsbyte på FttH samt publicerat kompletterande information om hur rutinen är tänkt att fungera.

Ärendet avskrivs för vidare handläggning.